Linda Bønes

Linda Bønes er født i Bergen og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet bratsjist ved Grieg-akademiet. Som musiker har hun tidligere spilt i Begen Filharmoniske orkester. Hun var også med på å etablere Cumuluskvartetten og Bergen Unge Kammerorkester. I dag spiller hun som bratsjist i Ålesund symfoniorkester og bratsjist i Ålesund Strykekvarett. Bønes underviser også elever på instrumentet sitt ved Ålesund kulturskole.

Klikk her for å å kjøpe billetter